REVIZE PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1660

+420 603 255 250

Control GAS, spol. s.r.o.

Jsme tady, abychom vám poskytli odbornou péči a zajištění bezpečného provozu vašich zařízení.

S důrazem na kvalitu a bezpečnost jsme vaším spolehlivým partnerem pro údržbu a kontrolu plynných systémů.

Nabídka služeb

Provádíme výchozí, vnitřní a provozní revize plynových i tlakových zařízení, průmyslových plynovodů a pecí či kotelen. Zajišťujeme zkoušky těsnosti.

Dále nabízíme odborné školení technických pracovníků

Rozsah oprávnění a osvědčení

Naše osvědčení potvrzují naši odbornost a záruku bezpečnosti při revizích plynových zařízení.

A 1

Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

A 2

Zařízení pro výrobu a úpravu technických paliv

B

Zařízení pro skladování plynů

C 1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

C 2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

C3

Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny

C4

Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)

D

Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů

E 1

Kompresorové stanice

E 2

Regulační stanice plynu

F 1

Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

F 2

Průmyslové plynovody a plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

F 3

NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F 4

VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F 5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

F 6

Rozvody technických plynů

G 1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení

G 2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

G 3

Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4

G 4

Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách